اخبار و اطلاعیه ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و عادی نوبت دوم انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار خراسان رضوی از کلیه اعضا محترم انجمن دعوت میگردد در جلسات محمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و عادی نوبت دوم انجمن که در ساعت 15 و 17 در روز چهارشنبه مورخ 95/12/4 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان به آدرس خیابان پیام 12 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه محمع عمومی فوق العاده:1- اصلاح مواد 2-4-32-38 اساسنامه دستور جلسه…
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه رایزن می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی سایت راشن